Category: Thông Tin Mới

Thông Tin Mới

Trân trọng kính mời - All are cordially invited. ... See MoreSee Less

10/14/2017

Trân trọng kính mời - All are cordially invited.

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG, RALEIGH,NC - DEDICATION MASS ON SUNDAY OCTOBER 15TH, 2017 @2PM.

Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017, lúc 2 giờ chiều Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh, NC sẽ hân hạnh được đón tiếp Đức Giám Mục Giáo phận Raleigh cùng các Linh Mục về dâng Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường La Vang thân yêu, và dự tiệc mừng ngay sau Thánh Lễ .

Ý nghĩa việc Cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ: Việc Cung hiến Nhà thờ là để kính dâng lên Thiên Chúa, để từ nay ngôi nhà này là nơi Thiên Chúa ngự trị, để phụng thờ Thiên Chúa và không được làm việc gì khác. Đây là nơi để mọi người cử hành mầu nhiệm Thánh của Chúa, Thiên Chúa sẽ gặp gỡ, dạy dỗ dân Chúa ở nơi đây và nhờ đó dân Chúa sống cách xứng đáng như nguồn sức sống Chúa ban.

Nghi lễ cung hiến có những nghi thức chính sau đây:

- Đoàn rước vào Nhà thờ, với di tích xương Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam.
- Làm phép và rảy nước thánh trên dân chúng và trên Nhà thờ.
- Phụng vụ Lời Chúa .

- Nghi thức chính của việc Cung hiến và Xức dầu bao gồm:
+ Kinh cầu Các thánh. Đặt xương Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam trong lòng Bàn thờ.
+ Lời nguyện Cung hiến.
+ Xức dầu Bàn thờ và các tường Nhà thờ.
+ Xông hương Bàn thờ và Nhà thờ. Trải khăn Bàn thờ.
+ Thắp sáng nến trên Bàn thờ và đèn trong Nhà thờ.
- Phần Phụng vụ Thánh Thể diễn tiến như thông thường.
- Khánh thành Nhà tạm sau rước lễ.
- Phép lành đặc biệt của Đức Giám Mục.

Xin hãy tiếp tục xây dựng và giữ gìn ngôi nhà cho Chúa không chỉ là ngôi nhà thờ vật chất này, mà quan trọng hơn hết là ngôi nhà thờ trong tâm hồn của chính bản thân mình.

Trân trọng kính mời tất cả quý gia đình Công Giáo Việt Nam trong Địa Phận Raleigh đến tham dự ngày trọng đại và lịch sử này.

PS: Xin lưu ý, Giáo Xứ chỉ có 1 Thánh Lễ lúc 2 giờ chiều vào ngày Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017.

=================================================

Our Lady of La Vang Parish will celebrate the Dedication Mass of the new church on Sunday October 15th, 2017 at 2PM followed by a reception dinner. All Vietnamese Catholic in the diocese of Raleigh and benefactors are cordially invited to this special and historical event. Please note there will be only one Mass on this Sunday.
... See MoreSee Less

10/12/2017

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG, RALEIGH,NC - DEDICATION MASS ON SUNDAY OCTOBER 15TH, 2017 @2PM.

Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017, lúc 2 giờ chiều Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh, NC sẽ hân hạnh được đón tiếp Đức Giám Mục Giáo phận Raleigh cùng các Linh Mục về dâng Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường La Vang thân yêu, và dự tiệc mừng ngay sau Thánh Lễ .

Ý nghĩa việc Cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ: Việc Cung hiến Nhà thờ là để kính dâng lên Thiên Chúa, để từ nay ngôi nhà này là nơi Thiên Chúa ngự trị, để phụng thờ Thiên Chúa và không được làm việc gì khác. Đây là nơi để mọi người cử hành mầu nhiệm Thánh của Chúa, Thiên Chúa sẽ gặp gỡ, dạy dỗ dân Chúa ở nơi đây và nhờ đó dân Chúa sống cách xứng đáng như nguồn sức sống Chúa ban. 

Nghi lễ cung hiến có những nghi thức chính sau đây:

     - Đoàn rước vào Nhà thờ, với di tích xương Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam.
     - Làm phép và rảy nước thánh trên dân chúng và trên Nhà thờ.
     - Phụng vụ Lời Chúa .

     - Nghi thức chính của việc Cung hiến và Xức dầu bao gồm:
          + Kinh cầu Các thánh. Đặt xương Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam trong lòng Bàn thờ.
          + Lời nguyện Cung hiến.
          + Xức dầu Bàn thờ và các tường Nhà thờ. 
          + Xông hương Bàn thờ và Nhà thờ. Trải khăn Bàn thờ.
          + Thắp sáng nến trên Bàn thờ và đèn trong Nhà thờ.
     - Phần Phụng vụ Thánh Thể diễn tiến như thông thường.
     - Khánh thành Nhà tạm sau rước lễ.
     - Phép lành đặc biệt của Đức Giám Mục. 

Xin hãy tiếp tục xây dựng và giữ gìn ngôi nhà cho Chúa không chỉ là ngôi nhà thờ vật chất này, mà quan trọng hơn hết là ngôi nhà thờ trong tâm hồn của chính bản thân mình.

Trân trọng kính mời tất cả quý gia đình Công Giáo Việt Nam trong Địa Phận Raleigh đến tham dự ngày trọng đại và lịch sử này. 

PS: Xin lưu ý, Giáo Xứ chỉ có 1 Thánh Lễ lúc 2 giờ chiều vào ngày Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017. 

=================================================

Our Lady of La Vang Parish will celebrate the Dedication Mass of the new church on Sunday October 15th, 2017 at 2PM followed by a reception dinner. All Vietnamese Catholic in the diocese of Raleigh and benefactors are cordially invited to this special and historical event. Please note there will be only one Mass on this Sunday.

Welcome all returning and new students to The Vietnamese Martyrs School this coming Sunday August 27th, 2017. Please be reminded Việt Ngữ will start at 8:30AM, TNTT 9:20, Snack 10: 15, Faith Formation 10:35, and Mass 2 11:45AM. Please be on time. Also note snacks will be served in the Fellowship Hall this year. No food might be allowed in classrooms.

Xin chào đón tất cả các em và gia đình sẽ đồng hành với Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhân ngày Khai Giảng vào CN ngày 27 tháng 8 tới đây. Xin nhắc nhở chương trình Việt Ngữ bắt đầu lúc 8:30 sáng, TNTT 9:20, Snacks 10:15, Giáo Lý 10:35, và sau cùng là Thánh Lễ 2 11:45. Xin đến đúng giờ. Xin báo năm nay các em sẽ ăn snacks ở Hội Trường, để giữ các lớp học sạch sẽ bao nhiêu có thể. Cám ơn.
... See MoreSee Less

08/24/2017

 

Comment on Facebook

Giáo Hội mừng lễ (trọng) Đức Mẹ hồn xác lên trời vào thứ 3 ngày 15 tháng 8 năm 2017. Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ vào lúc 8 giờ tối ngày hôm đó.

The Holy Day of Obligation to commemorate the Assumption of the Blessed Virgin Mary is Tuesday August 15th, 2017. The parish will have Mass at 8PM on that day.
... See MoreSee Less

08/14/2017

Giáo Hội mừng lễ (trọng) Đức Mẹ hồn xác lên trời vào thứ 3 ngày 15 tháng 8 năm 2017. Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ vào lúc 8 giờ tối ngày hôm đó. 

The Holy Day of Obligation to commemorate the Assumption of the Blessed Virgin Mary is Tuesday August 15th, 2017. The parish will have Mass at 8PM on that day.

Xin lưu ý: Chúa Nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017, Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ vào lúc 2 giờ chiều.

Please note there is only one Mass on Sunday August 6th, 2017 at 2PM.
... See MoreSee Less

08/05/2017

 

Comment on Facebook

Xin lưu ý: Chúa Nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017, Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ vào lúc 2 giờ chiều.

Please note there is only one Mass on Sunday August 6th, 2017 at 2PM.
... See MoreSee Less

07/30/2017

Xin lưu ý: Chúa Nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017, Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ vào lúc 2 giờ chiều. 

Please note there is only one Mass on Sunday August 6th, 2017 at 2PM.

Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ Chánh Toà Điạ Phận Raleigh. Quý gia đình có thể coi trực tiếtp bắt đầu từ 1:15 chiều thứ 4 ngày 26 tháng 7 năm 2017.The Livestream will begin at 1:15 p.m. ... See MoreSee Less

07/26/2017

Video image

Comment on Facebook

Kính Viếng Xương Thánh: Thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2017, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối: kính viếng cá nhân, 7 - 8 giờ tối: kính viếng chung cho cả cộng đoàn, 8 - 9 giờ tối: Thánh Lễ.

Reliquary of Saints at Our Lady of La Vang Parish: Private prayer 8AM - 7PM, Community prayer 7 - 8PM, Mass 8 - 9PM.
... See MoreSee Less

07/15/2017

Kính Viếng Xương Thánh: Thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2017, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối: kính viếng cá nhân, 7 - 8 giờ tối: kính viếng chung cho cả cộng đoàn, 8 - 9 giờ tối: Thánh Lễ. 

Reliquary of Saints at Our Lady of La Vang Parish: Private prayer 8AM - 7PM, Community prayer 7 - 8PM, Mass 8 - 9PM.

Đi Biển Chơi Hằng Năm - Anual Kure Beach Trip

Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tổ chức đi biển cho tất cả các em, quý thầy cô, quý trưởng, và quý gia đình vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017. Quý gia đình có thể lái xe thẳng ra biển, địa chỉ 900 Loggerhead Road, Kure Beach, NC. Những ai muốn đi chung, xin tập trung tại nhà thờ trước 8 giờ sáng ngày hôm đó. Xin mỗi gia đình mang theo một món ăn để chia sẻ; xin liên lạc với chị Huệ 919-274-8236 về thức ăn. Còn những chi tiết khác, xin liên lạc với chị Chi 919-271-9197 anh Hùng Anh 919-303-0166. Xin lưu ý. Cha Sinh sẽ dâng Thánh Lễ thay cho Thánh Lễ Chúa Nhật vào lúc 8 giờ tối thứ 7 trước ngày đi biển. Please check Vietnamese Martyrs School Facebook for more up-to-date details.
... See MoreSee Less

06/23/2017

Đi Biển Chơi Hằng Năm - Anual Kure Beach Trip

Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tổ chức đi biển cho tất cả các em, quý thầy cô, quý trưởng, và quý gia đình vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017. Quý gia đình có thể lái xe thẳng ra biển, địa chỉ 900 Loggerhead Road, Kure Beach, NC. Những ai muốn đi chung, xin tập trung tại nhà thờ trước 8 giờ sáng ngày hôm đó. Xin mỗi gia đình mang theo một món ăn để chia sẻ; xin liên lạc với chị Huệ 919-274-8236 về thức ăn. Còn những chi tiết khác, xin liên lạc với chị Chi 919-271-9197 anh Hùng Anh 919-303-0166. Xin lưu ý. Cha Sinh sẽ dâng Thánh Lễ thay cho Thánh Lễ Chúa Nhật vào lúc 8 giờ tối thứ 7 trước ngày đi biển. Please check Vietnamese Martyrs School Facebook for more up-to-date details.

 

Comment on Facebook

Fun...fun..

Dạ Vũ Tình thứ 7 ngày 10 tháng 6 năm 2017 từ 7:30 giờ chiều đến đêm khuya. Trân trọng kính mời con chiên trong Giáo Xứ và quý vị đồng hương đến tham dự. Dạ Vũ Tình is this Saturday June 10th, 2017 starting from 7:30PM. All are cordially invited!!! ... See MoreSee Less

06/07/2017

Dạ Vũ Tình thứ 7 ngày 10 tháng 6 năm 2017 từ 7:30 giờ chiều đến đêm khuya. Trân trọng kính mời con chiên trong Giáo Xứ và quý vị đồng hương đến tham dự. Dạ Vũ Tình is this Saturday June 10th, 2017 starting from 7:30PM. All are cordially invited!!!

 

Comment on Facebook

This Sunday June 4th, the parish will celebrate Mass 2 for all High School and college graduates. We will also welcome all college graduates for returning to the parish after a year of being away. There will be a "caps" ceremony at the end of the Mass followed by an ice cream social. All youth and families are invited to come to Mass 2 for this special event. Hope to see you all there.

Chúa Nhật này ngày 4 tháng 6, Giáo Xứ sẽ dâng Thánh Lễ cho các em tốt nghiệp Trung Học và Đại Học. Xin kính mời tất cả quý gia đình tham dự Thánh Lễ 2, để chúc mừng và chung vui với các em.
... See MoreSee Less

06/04/2017

Comment on Facebook

Xin lưu ý Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng vào thứ 4 ngày 31 tháng 5 lúc 8 giờ tối, thay cho Thánh Lễ 8 giờ sáng.

Mass for the Feast of Visitation of the Blessed Virgin Mary will be celebrated at 8PM on Wednesday May 31st, instead of normal Mass at 8AM.
... See MoreSee Less

05/30/2017

Xin lưu ý Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng vào thứ 4 ngày 31 tháng 5 lúc 8 giờ tối, thay cho Thánh Lễ 8 giờ sáng. 

Mass for the Feast of Visitation of the Blessed Virgin Mary will be celebrated at 8PM on Wednesday May 31st, instead of normal Mass at 8AM.

Các em thiếu nhi của Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ đi cắm trại từ thứ 6 ngày 19 đến Chúa Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017, vì thế Giáo Xứ sẽ chỉ có một Thánh Lễ vào lúc 10:30 sáng Chúa Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017.

The Vietnamese Martyrs School youth will be attending Camp Believe 10 from Friday May 19th through Sunday May 21st, 2017. Therefore there will be only one Mass at 10:30 AM on this coming Sunday.
... See MoreSee Less

05/16/2017

Các em thiếu nhi của Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ đi cắm trại từ thứ 6 ngày 19 đến Chúa Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017, vì thế Giáo Xứ sẽ chỉ có một Thánh Lễ vào lúc 10:30 sáng Chúa Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017. 

The Vietnamese Martyrs School youth will be attending Camp Believe 10 from Friday May 19th through Sunday May 21st, 2017. Therefore there will be only one Mass at 10:30 AM on this coming Sunday.

Chương trình Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Celebrations and programs for Vietnamese Martyrs School:
- Thêm Sức - Confirmation Mass, Sunday April 30th, 2017 Mass 2
- Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu - First Communion: Sunday May 7th, 2017 Mass 2
- Lễ Bế Giảng - Year-end awards celebration & TNTT Dâng Hoa: Sunday May 14th, 2017 - Mass 2
- Cắm Trại - Camp Believe 10: Friday May 19th @ 6PM thru Sunday 21st @ 4PM @ William B. Umstead State Park, Raleigh, NC
- Tốt Nghiệp Trung Học - High School Graduation: Sunday June 4th, 2017 Mass 2
- Đi Biển - Kure Beach Trip: Sunday June 25th, 2017 all day.
... See MoreSee Less

05/02/2017

Chương trình Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Celebrations and programs for Vietnamese Martyrs School: 
- Thêm Sức - Confirmation Mass, Sunday April 30th, 2017 Mass 2
- Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu - First Communion: Sunday May 7th, 2017 Mass 2
- Lễ Bế Giảng - Year-end awards celebration & TNTT Dâng Hoa: Sunday May 14th, 2017 - Mass 2
- Cắm Trại - Camp Believe 10: Friday May 19th @ 6PM thru Sunday 21st @ 4PM @ William B. Umstead State Park, Raleigh, NC
- Tốt Nghiệp Trung Học - High School Graduation: Sunday June 4th, 2017 Mass 2
- Đi Biển - Kure Beach Trip: Sunday June 25th, 2017 all day.